JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Từ Mạt Thế Bắt đầu Vô địch

143 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Huyền Ảo Dị Năng Mạt Thế
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2021
Số Chữ 1,490,609
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 28,852
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Ta Từ Mạt Thế Bắt đầu Vô địch
Đã có 4 người đánh giá / Tổng đề cử

【 vô địch sảng văn 】

200 năm sau mạt thế thời đại. Lâm biển sao đạt được hệ thống, hoành hành mạt thế, nghiền áp hết thảy địch.

Nghiền áp nhất thời sảng, vẫn luôn nghiền áp vẫn luôn sảng.

Đinh! Đạt được huyết khí chi lực +1

Đinh! Đạt được gien ưu hoá +1%

Đinh! Đạt được súng ống kỹ năng tinh thông.

Mới nhất
5 tháng trước
    Tổng đề cử 4
    Tuần 274
    Tháng 4561
    loading
    loading